Stowarzyszenie Sportów Wodnych "Górnik" - Aktualności
Przegląd instalacji elektrycznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez AP   
środa, 08 lipca 2020 00:29

KOMUNIKAT


Zarząd ustalił konieczność przeprowadzenia pomiaru skuteczności zerowania i impedancji instalacji elektrycznej na terenie Ośrodka.

Wobec czego zobowiązuje się członków Stowarzyszenia użytkujących pomieszczenia mieszkalne do wykonania wymienionych prac we własnym zakresie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Termin wykonania prac pomiarowych można uzgodnić z Gospodarzem Ośrodka.

 

Za Zarząd

 

Andrzej Misiejuk

Poprawiony: środa, 08 lipca 2020 00:35
 
Komunikat Zarządu COVID - 19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez AP   
piątek, 29 maja 2020 17:30

 COVID-19 ~ Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

 

Z uwagi na złagodzenie restrykcji zwązanych z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Zarząd Stowarzyszenia

 

ZAWIESZA ZAKAZ ZAPRASZANIA GOŚCI NA TEREN OŚRODKA !!!

 

Jednocześnie wszystkim osobom przebywającym na terenie ośrodka przypomina się o przestrzeganiu ogólno przyjętych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych oraz zachowanie zdrowego rozsądku.

 

Poprawiony: piątek, 29 maja 2020 22:52
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez AP   
niedziela, 17 maja 2020 21:28

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

S.S.W. „GÓRNIK” W BYTOMIU

w dniu 21.06.2020 r.

I termin godz. 10.00

II termin godz. 10.15

na ośrodku S.S.W. „GÓRNIK”, 44-210 Pyskowice, ul. Okonia 1

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Odczytanie projektu porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 6. Wybór komisji:
  1. uchwał i wniosków
  2. skrutacyjnej
  3. mandatowej
 7. Sprawozdanie komisji mandatowej o ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo -  Wyborczego.
 8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności za okres od 29.04.2019 r. do 21.06.2020 r.
 9. Odczytanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu za 2019 r.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Głosowanie nad przekazaniem całości zysku za rok 2019 na działalność statutową stowarzyszenia w 2020 r.
 14. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia na 2020 r.
 15. Zatwierdzenie preliminarza wydatków na 2020 r.
 16. Dyskusja i głosowanie nad nadaniem tytułów:

-            honorowego członka Stowarzyszenia

- kol. Zygmuntowi GÓRECKIEMU.

-            rzeczywistego zasłużonego członka Stowarzyszenia

- kol. Jadwidze JURKOWSKIEJ,

- kol. Leonowi LEŚNIOKOWI,

- kol. Markowi MAZUROWI.

 1. Dyskusja i przyjmowanie wniosków.
 2. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej o przyjęciu uchwał.
 3. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

Z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną zebranie zostanie zorganizowane pod wiatą ośrodka z zachowaniem adekwatnych do sytuacji środków bezpieczeństwa.

    

Poprawiony: piątek, 29 maja 2020 22:51
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 37