WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez AP   
niedziela, 16 maja 2021 22:16

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

S.S.W. „GÓRNIK” W BYTOMIU

w dniu 06.06.2021 r.

I termin godz. 10.00

II termin godz. 10.15

na ośrodku S.S.W. „GÓRNIK”, 44-210 Pyskowice, ul. Okonia 1

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

1.          Otwarcie zebrania.

2.          Wybór przewodniczącego zebrania.

3.          Wybór sekretarza zebrania.

4.          Odczytanie projektu porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5.          Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

6.          Wybór komisji:

a)    uchwał i wniosków

b)    skrutacyjnej

c)     mandatowej

7.          Sprawozdanie komisji mandatowej o ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo -  Wyborczego.

8.          Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności za okres od 21.06.2020 r. do 06.06.2021 r.

9.          Odczytanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

10.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

11.       Uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu za 2020 r.

12.       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

13.       Głosowanie nad przekazaniem całości zysku za rok 2020 na działalność statutową stowarzyszenia w 2021 r.

14.       Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia na 2021 r.

15.       Zatwierdzenie preliminarza wydatków na 2021 r.

16.       Dyskusja i przyjmowanie wniosków.

17.       Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej o przyjęciu uchwał.

18.       Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

xhOq1uZBaJ5W9JAz
Poprawiony: niedziela, 23 maja 2021 17:49